Mer effektive mot piratbølgen

Bransjeorganisasjonen BSA mener de blir bedre og bedre i sin jakt på piratkopiererne.
I Norge har antall tips økt fra 32 i 2001 til 73 i 2002. Antall forfølgelser økte fra 16 til 21 i samme periode. I 2002 mottok BSA 57 prosent flere tips i Norden enn i fjor. Samtidig økte erstatningssummene med 52 prosent i forlikssaker, skriver BSA (Business Software Alliance) i en pressemelding.

Aktiviteten til BSA var større i 2002 enn noen sinne. BSA arbeider for en trygg og lovlig internettverden samtidig som vi arbeider mot den økende piratvirksomheten av programvare. Informerende og oppsøkende programmer blir støttet av BSAs advokater. I Norden totalt satte BSA i gang 133 prosent flere sivile rettssaker og straffesaker enn året før.

-- Styrk EU-direktivet

-- De fleste bedrifter anerkjenner verdien av programvare som et essensielt verktøy, og som et forretningsaktivum bør det også behandles slik. Likevel finnes det fremdeles mange bedrifter som med vitende vilje håner opphavsrettigheter. De er kriminelle, verken mer eller mindre, sier Eilert Hanoa, formann i BSA Norge, ifølge pressemeldingen fra BSA.

-- Programvareindustrien og økonomien til landene disse opererer i, taper store penger hvert år på den omfattende piratvirksomheten. Kostnadene ved å forfølge saker utgjør likevel bare en liten del av den totale økonomiske belastningen industrien og økonomiene blir utsatt for, inkludert manglende skatter og inntekter. Vi oppfordrer EU på det sterkeste til ytterligere å styrke det nye EU-direktivet slik at muligheten til å aktivt møte det blomstrende piratkopimarkedet øker, sier Hanoa.

Store tap

Piratvirksomhet er den største veksthindringen i programvaremarkedet målt i tapt omsetning. I Europa alene utgjorde dette tapet 2,6 milliarder dollar, rundt en fjerdepart av tapet på verdensbasis. I fjor ble 26.000 selskaper i Norden kontaktet med tilbud om hjelp og råd om hvordan de bør håndtere lisenssituasjonen i bedriften.

I følge BSAs siste Globale Piratundersøkelse, er piratraten økt til 37 prosent i Europa. Det vil si at nesten 4 av 10 programmer i bruk i bedriftene er ulovlige kopier. Piratraten på verdensbasis økte fra 37 prosent i 2000 til 40 prosent i 2001. Programvareindustrien sørget for 1,1 millioner arbeidsplasser i Vest-Europa i 2000. Skatteinntekter fra denne industrien alene er beregnet å øke til 32 milliarder dollar i 2003, ifølge Datamonitor.