Mer elektroniske transportører

TakeCargo har valgt ErgoGroup som leverandør av elektronisk meldingsformidling. Løsningen skal sikre enklere elektronisk transportstyring.
TakeCargo ble etablert i 2000 for å forenkle og effektivisere samhandling mellom transportkjøpere, transportører og vareleverandører. Blant de største eierne i selskapet er i dag Coop, ICA og Norgesgruppen.

Avtalen ned TakeCargo omfatter drift av transportportal og bruk av ErgoGroups elektroniske meldingssentral. Løsningen er en portal som gir transportkjøpere og - tilbydere full oversikt over styring og bestilling av transport. Løsningen skal sikre at deltakerne slipper å integrere seg mot hverandres systemer med ulike grensesnitt. ErgoGroup skal sørge for at de enkelte aktørene på en enkel måte kan bli integrert i TakeCargos portal.

- Vi valgte ErgoGroup som langsiktig leverandør til TakeCargo fordi de tilrettela en fleksibel løsning som tilfredstiller våre behov både på kort og lang sikt. ErgoGroup har gode referanser på drift av tilsvarende store løsninger med strenge kvalitetskrav, sier Espen Aass, administrerende direktør i TakeCargo.

- TakeCargo ligger langt fremme i å effektivisere transportavvikling ved hjelp av elektroniske tjenester. Avtalen med TakeCargo bekrefter vår posisjon som en av de ledende i Norge på løsninger som forenkler elektronisk samhandling, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Avtalen har en verdi på ca 30 millioner kroner over seks år.