Mer enn klokkefrekvens

En prosessor er mer enn bare klokkefrekvens, mener Intel. Nye prosessorer vil derfor bli lansert innen tre ulike produktfamilier.
Intel ønsker å komme bort fra den ensidige fokuseringen på megahertz og klokkefrekvens i prosessormarkedet. Begrunnelsen er at dette ikke lenger er en hensiktmessig måte å differensiere mellom ulike produkter på. Kundene, mener Intel, må legge mer enn bare megahertz til grunn når de skal velge riktig prosessor.

Alle fremtidige Intel-prosessorer vil i fremtiden bli lansert innen tre ulike produktfamilier, henholdsvis 300, 500 og 700. Nye Celeron-brikker vil havne i 300-sekken, P4-brikker blir 500 og P4 Extreme Editions blir 700. Innen de ulike familiene vil Intel differensiere ytterligere ved å fokusere på arkitektur, klokkefrekvens, cache og bus-hastighet.

Den nye navnepolitikken mener selskapet vil gjøre det enklere for kundene å velge den teknologien som passer best for dem.

- Dette er et tiltak for å hjelpe kundene med å velge mellom brikker basert på egenskaper, ikke bare klokkehastigheten.

Enmåleenhet kan ikke definere hva som er best. Det er summen av en prosessors egenskaper som er viktig. Fokuset på megahertz er ikke til hjelp lenger, fastslår Don MacDonald, markeds- og salgsdirektør i Intel.