Mer forsikring for Ergo

Mer forsikring for Ergo

Gjensidige NOR skal fornye sin pc-plattform. ErgoGroup har fått oppdraget med å levere en sikker og mer mobil løsning.
Gjensidige NOR skal fornye dagens pc-plattform til 2.500 brukere. Den nye plattformen skal fylle både tekniske og brukermessige krav til mobilitet og sikkerhet. ErgoGroup skal levere design, drift og implementere over fem år, skriver Ergo Group i en pressemelding.

Gjensidige NOR outsourcet i 2001 all it-drift til ErgoGroup. ErgoGroup fikk dermed ansvaret for kjøp av it-infrastruktur og drift av forretningskritiske systemer. Gjensidige NOR ligger an til å oppnå besparelser på 300-400 millioner kroner over kontraktens femårsperiode.

-- Vi opplever det som naturlig å fortsette samarbeidet og utvikle en ny plattform i sammen med ErgoGroup. Vi har en god relasjon til selskapet, og opplever at de er lydhøre for våre behov, de skjønner den virksomheten vi driver og de kan levere. Tjenesteutsetting av denne typen fristiller ressursbruk hos oss som kan benyttes for annen verdiskapende utvikling for Gjensidige NOR, sier Jon Oluf Brodersen it-direktør, ifølge Ergos pressemelding.

-- Det er en tillitserklæring at Gjensidige NOR har valgt å utvide sitt kundeforhold til oss. Gjensidige NOR har vært en foregangsbedrift på tjenesteutsetting og har høstet gevinster på dette. Avtalen er en anerkjennelse av vår kompetanse på denne type leveranser, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Gjensidige NOR har ved hjelp av konsulenter fra IBM benyttet Gartner Group sin Total Cost of Ownership-modell for å analysere pc-infrastruktur og driftstjenester som ErgoGroup leverer til Gjensidige NOR. Analysen ble utført i oktober 2003. Resultatene av analysen viser at ErgoGroup leveransen er svært kostnadseffektiv. Leveransen skårer spesielt høyt innenfor områder som brukerstøtte, drift, administrasjon og standardisering.