Mer it mot bilkøer

Mer it mot bilkøer

Vil bruke teknologi og køprising for å få orden på norsk trafikk.

Norges trafikkproblemer la seg ikke løse med mer asfalt, mener Transportøkonomisk institutt (Tøi). I stedet for trenger vi mer teknologi for å få trafikken til å flyte bedre, skriver Finansavisen.

Ifølge Lasse Fridstrøm, sjef for Tøi, vil flere veier ikke nødvendigvis lede til mer effektive løsninger. Han mener andre tiltak må til.

- Blant annet køprising, svarer han.

Trafikkøer går ned

Med køprising differensieres prisen, og kan veinettet brukes bedre, mener Fridstrøm.

- Utnyttelsesgraden på E18 er i dag rundt 15 prosent. Det er prosentandelene som må økes, mener også IBM ved nordisk forretningsutvikler Gunnar Johansson til avisa.

Stockholm har vært tidlig ute med en modell for køprising, men ikke uten en tung politisk debatt.

- Reduksjon i trafikken ved bommene er på 20 prosent. Trafikkmengden generelt er også gått ned. Best av alt er 30-50 prosent nedgang av køer, sier han.

Hovedstaden

I Norge er det foreløpig lite vilje til køprising.

- Politikerne er redde for å miste støtte, mener Fridstrøm.

Det er IBM som i samarbeid med Tøi har utarbeidet en rapport om bedre trafikkavvikling i Oslo-området. En felles plan for hovedstaden, Akershus, Ruter, NSB og en rekke andre institusjoner er hovedpunkt i rapporten.

Det etterlyses en teknologisk innovasjonsprosess.

- Data må brukes bedre. Det finnes en rekke datakilder som brukes, men det trengs løsninger som analyserer disse i sanntid. Dynamisk styrte trafikklys, for eksempel, sier Johansson.