Mer konkurranse på .no-markedet enn i telesektoren

En markedsanalyse utført av Post- og teletilsynet viser at konkurransen på markedet for registrering av domener under toppdomenet .no fungerer.

Analysen viser at det er sterkere konkurranse på domenemarkedet enn på telemarkedet, skriver PT i en melding.

UNINETT Norid administrerer den sentrale databasen for .no, mens den direkte kontakten med de som ønsker et domenenavn under .no er satt ut til konkurranse til firma som driver registrarvirksomhet.

De rundt 425 registrarene tilbyr oftest andre tjenester i tillegg til domeneregistrering, som e-post og serverplass.

Velfungerende marked

Med bakgrunn i den modellen som er valgt, ønsket Norid å få en evaluering av hvordan konkurransen under .no-domenet fungerte, og ba tidligere i år Post- og teletilsynet om å analysere den konkurranseutsatte delen av .no-tjenesten.

Hovedkonklusjonen på analysen er at konkurransen under .no-domenet fungerer godt. Det er stor variasjon i hvilke tilleggstjenester som tilbys og hvilke priser som gjelder. Analysen viser også at det er enkelt for kundene å bytte registrar, og at det er enkelt for nye registrarer å etablere seg.

Prisreduksjoner briges videre

Prisen på registrering under .no har vært redusert flere ganger de siste årene som følge av mer rasjonell drift av de sentrale tjenestene.

Analysen konkluderer med at de prisendringene Norid har gjort reflekteres i de prisene registrarene tilbyr abonnentene. Dette innebærer at abonnentene kan forvente nye prisreduksjoner fra registrarene når Norid halverer sin registreringsavgift fra 1. januar 2006.

- Fra Norids side er det positivt at vi nå har fått bekreftet at modellen med konkurranseutsetting til registrarer fungerer etter hensikten, sier Hilde Thunem, daglig leder i UNINETT Norid.