Mer kurs i Konica

Mer kurs i Konica

De jobber med kopimaskiner og digitale bilder og print. De ansattes kompetanse settes i fokus, og Konica Minolta tilbyr stadig bedre internopplæring.
Azlan Norge, som er en utdanningsinstitusjon innen nettverksteknologi, har inngått avtale med Konica Minolta om levering av Microsoft kurs som vil gi tekniske produktspesialister og it-personell i Konica Minolta spisskompetanse på Microsoft Windows Server 2003.

Avtalen er av betydelig størrelse for Azlan innen Microsoft opplæring. Opplæringen vil gi ansatte i Konica Minolta sertifisering som Microsoft Certified System Engineer (MCSE), som er blant de mest anerkjente og betydningsfulle Microsoft sertifiseringer. Dette vil bidra til å styrke Konica Minoltas kompetanse på nye serveroperativsystem.

Opplæringen blir en kombinasjon av tradisjonelle kurs og interaktiv læring. Kursene blir beregnet gjennomført i løpet av omlag et år.

Konica Minolta Business Solutions Norway AS er leverandør av digitale print- og kopiløsninger i både farge og sort/hvitt.

-- Vi opplever i dag at det stilles større krav til vårt tekniske personell enn tidligere. Fra tidligere å være rene produktspesialister, er det i dag nødvendig å ha en solid it-kompetanse på de operativsystemene som benyttes av markedet. Vi har et sterkt fokus på internopplæring og ble nylig tildelt en prestisjetunge europa-pris innen internopplæring i vårt selskap, sier supportansvarlig Rolf Gunnar Solhaug i Konica Minolta.

-- For Azlan Norge er det svært gledelig å bli valgt som leverandør av spisskompetanse til en bedrift som fokuserer såpass mye på kompetanseutvikling. Avtalen med Konica Minolta er en av flere avtaler som vi har inngått på kurssiden den siste tiden, sier Key Account Manager Per Helge Rolland i Azlan Norge.