Mer kvalitet i Helse Nord

Helse Nord har valgt Postens it-selskap ErgoGroup som leverandør av nytt ledelses- og kvalitetsstyringssystem. Alle de 10.000 ansatte i helseregionen vil få mulighet til å nå systemet.
Helse Nord har valgt det web-baserte datasystemet DocMap som felles ledelse- og kvalitetsstyringssystem. DocMap skal være et felles kvalitetssystem for alle sykehusene i Nord-Norge, inklusivt Universitetssykehuset i Tromsø. Systemet skal gjøre det enklere å bruke og å gjenfinne styrende dokumentasjon. Systemet leveres av ErgoGroup-selskapet ErgoEphorma.

Alt av helseforetakets styrende dokumentasjon skal legges inn i DocMap. Dette er for eksempel prosesser, prosedyrer, arbeidsinstrukser, skjema, sjekklister, avtaler, lover og forskrifter.

Oppbygging av dokumentasjon vil understøtte de standarder (eks. NS og ISO) som sykehusene legger opp til. DocMap skal også ivareta avvikshåndteringen og rapportering på de nasjonale kvalitetsindikatorene.

-- Helse Nord har lagt vekt på at avvikshåndtering og rapportering skal håndteres i daglig drift. Enkelhet i bruk, og gjenfinning av informasjon var derfor viktig i valget av løsning, sier direktør forretningsutvikling i Helse Nord, Tor-Arne Haug, for å forklare Helse Nords valg av Docmap, i en pressemelding fra Ergo Group.