Mer Linux i staten?

Den nye regjeringen vil stimulere til mer bruk av åpen programvare, og følger dermed opp politikken ført av moderniseringsminister Morten A. Meyer.

De tre nye regjeringspartiene skriver i regjeringserklæringen at de vil satse mer på åpne standarder. Ingen i regjeringspartiene kan si mer om hva som menes med dette.

- Det er vanskelig å si noe konkret enda. Foreløpig har vi bare de to setningene. Det vil ta en uke eller to før vi kan si hva dette innebærer i praksis, sier Snorre Wickstrøm, utredningssekretær for Ap i den nye regjeringen, til Computerworld.no.

Bygger på Meyers grunnvoll

I erklæringen står det at "regjeringen vil stimulere næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare". I hvilken grad det er en videreføring eller et brudd med Meyers politikk er ikke tydelig enda, men det ser ut at den nye regjeringen vil bruke en god del av det Meyer startet.

- Jeg vet at Meyer har gjort mye bra. Regjeringen ønsker å videreføre mye av det han startet. Men hva som endres og hva som beholdes er for tidlig å si. Men nei, jeg tror ikke at du kan forvente en stort brudd med den retningen vi velger, sier Wickstrøm.

Uklart

Regjeringen skriver også at de vil "øke satsingen på ny universell utformet teknologi og gjennomføre en offensiv IKT-politikk i offentlig sektor".

Det er heller ikke klart hva de mener med det, selv ikke for dem som jobber med dette i partiene.

- Nei, jeg vet egentlig ikke mer enn de to punktene som nevnes i regjeringserklæringen. Det er uklart hva de mener med det, sier Kai Aspheim, samferdselspolitisk rådgiver for Aps stortingsgruppe, til Computerworld.no.