Mer medieforskning

Senter for medieøkonomi ved Bedriftsøkonomisk institutt føres likevel videre etter at det i høst var snakk om at senteret skulle legges ned på grunn av mangel på ekstern finansiering.

Senter for medieøkonomi ved Bedriftsøkonomisk institutt føres likevel videre etter at det i høst var snakk om at senteret skulle legges ned på grunn av mangel på ekstern finansiering. Nå har altså BI ombestemt seg og senteret vil bli ført videre gjennom egenfinansiering.

Flere stipendiater med egen finansiering er knyttet til senteret, og i tillegg er flere personer ansatt i 20-prosentstillinger.