Mer partnerskap for CA

For å styrke konkurranseevnen utvider Computer Associates sine partneprogrammer.

Innen utgangen av året etablerer selskapet et system for online support for sine teknologipartnere. Neste år vil de opprettet et eget partnerråd.

Tirdag offentliggjorde selskapet sine erfaringer med sertifiseringsprogrammet CA Smart Solution . Halvparten av 300 partnere er blitt sertifisert. I løpet av de neste tre månedene regner selskapet med å ha den andre halvparten på plass.

Blant partnerne er Oracle, HP og PeopleSoft. Med Smart Solution vil CA styrke kompetanse og forholdet til partnerne.

CA går nå også sine partnere nærmere etter i sømmene. Noen må regne med å miste partnerstatus, opplyser Stacy Leader - sjef for partnerprogrammet.

Tradisjonelt har CA ikke brukt for mye tid og krefterpå sine partnere.