Mer penger i IBM-kassen

Mer penger i IBM-kassen

Med nærmere tre milliarder dollar igjen på bunnlinjen melder IBM om et solid første kvartal.

Et generelt godt maskinvaresalg, kombinert med fortsatt vekst innen mainframe- og Unix-virksomhetene, sørget for at IBM kunne legge frem gode tall for sitt første kvartal.

IBM melder om en omsetningsøkning på 8 prosent i perioden som ble avsluttet 31. mars, og som viste en samlet omsetning på 24,6 milliarder dollar.

Samtlige geogratiske markeder melder om omsetningsvekst, med Asia (12 prosent) og USA (9 prosent) som to av de sterkeste. Omsetningsveksten i Europa ble noe svakere, her med tre prosent.

Etter at regnskapet er korrigert for ekstraordinære poster, viste perioden et nettoresultat på 2,9 milliarder dollar. Det tilsvarer en vekst på 10 prosent i forhold til tilsvarende periode ett år tidligere.