Mer penger i Proact-kassen

Mer penger i Proact-kassen

Proact-sjef Eirik Pedersen kan blant annet takke økt system- og tjenestesalg for et bedret 2011-resultat.

Lagringsselskapet Proact IT Norge melder en kvartalsomsetning på 324 millioner kroner i 2011, en økning på nesten 38 prosent. Internasjonalt vokser selskapet med 61 prosent.

- 2011 har vært et nytt solid år i Norge, med organisk vekst både på topp- og bunnlinje, sier Eirik Pedersen, administrerende direktør for Proact IT Norge.

Han er fornøyd med sterke tall i sitt første år som toppsjef i Norge.

Resultat før skatt endte på 21,8 millioner kroner etter en oppgang på 16 prosent.

Flere kontrakter

I løpet av fjoråret har selskapet sikret seg kontrakter med blant andre Lyse Energi, Norsk Tipping, Basis Consulting, Statoil ASA, Telecomputing og Voss Energi. Kjente navn som Spotify, Nokia og KPMG har signert avtaler i andre land.

Internasjonal vekst

På konsernnivå endte omsetningen på omtrent 1940 millioner norske kroner etter en vekst på 61 prosent.

Resultat før skatt falt imidlertid med 40 prosent på konsernnivå, og endte ved årets slutt på omkring 37 millioner kroner. Dette henger sammen med kostnader i forbindelse med oppkjøp samt planlagte avskrivinger.

- Vi kjøpte tre selskaper i 2011, noe som brakte oss inn på fem nye markeder i Europa. Arbeidet med å integrere virksomhetene i Nederland, Belgia og Spania går raskere enn forventet, mens vi trenger mer tid i Storbritannia og Tsjekkia. I løpet av andre halvår 2012 vil vi være tilbake på effektivitetsnivået og marginene som vi hadde før oppkjøpene, sier Pedersen.

Han understreker at mens mye av Proact-konsernets vekst har kommet gjennom oppkjøp, er veksten i Norge 100 prosent organisk.

Vokser mest på tjenester

Fjorårets omsetningsvekst kommer både på systemsalg og tjenestesalg. På tjenestesiden økte omsetning med 68 prosent på konsernnivå i fjor.

Selskapet melder også om vekst i antall ansatte. Ved årsskiftet jobbet det 640 personer i konsernet, 292 flere enn på samme tid i fjor. 261 av de nye medarbeiderne jobber i de oppkjøpte virksomhetene.

Økt behov for lagring

Analysebyrået Gartner anslår den lagrede informasjonsmengden i private og statlige foretak vil øke med 40 prosent i år. Tidligere har Gartner beregnet at den globale lagringsmengden kommer til å vokse fra 17 623 901 terabytes i 2011 til hele 108 058 361 terabytes i 2015.

- Markedet for lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring anslås å vokse med 8,5 prosent i 2012, noe som er om lag dobbelt så fort som resten av it-markedet, sier Pedersen og konstaterer at et slikt marked gir selskapet mange muligheter.