Mer populære it-studier

Interessen for it-relaterte studier øker i tråd med at ledighetstallene faller.

For tiden arrangeres det utdannings- og yrkesmesser i byer landet rundt, og tilbakemeldingene har til nå vært positive:

- Til tross for 15 prosents nedgang av messebesøkende var interessen rundt vår stand doblet, sier markedssjef Eivind Brevik ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) om årets Jobb- og Utdanningsmesse på Lillestrøm.

I perioden 18.-21. januar besøkte 25.000 mennesker messen, hvor NITHs stand ble svært godt besøkt.

- I tillegg til en jevn og god tilstrømming på alle messedagene, utgjorde jentene en stor andel av de besøkende. Dette er en positiv utvikling fordi jenter tradisjonelt sett har vært mindre synlige i forhold til gutter som søker seg til it-studier, sier Brevik i en pressemelding.

- I år har vi merket økt interesse for studieprogrammer som Spillprogrammering og Webkommunikasjon, noe som trigger begge kjønn understreker han.

Økende interesse

Samtidig som interessen for it-studier øker kraftig, viser det seg også at det er gode tider for arbeidsmarkedet i denne bransjen. Bare gjennom det siste halvåret har antall ledige stillinger i it-sektoren fordoblet seg, mens ledigheten for januar måned er redusert med 26 prosent i forhold til samme periode i fjor, meldte Aetat nylig.

I regi av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viste dessuten Arbeidskraftundersøkelsens (AKU) kvartalsrapport for fjerde kvartal i 2005 en kraftig vekst når det gjelder sysselsetting i yrker som krever høgskoleutdannelse.

Blant de ti yrkene som sysselsetter flest personer fra høgskoler, har det ifølge SSB vært aller sterkest vekst i it-bransjen som økte med 6.000 flere tekniske stillinger.