Mer programvare enn antatt

Mer programvare enn antatt

I fjor kom IKT-Norge opp med tall for den norske programvaresektoren som overrasket de fleste. I år skal det måles enda bredere.
I samarbeid med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, NTNU, Microsoft, Linpro og Mamut viderefører IKT-Norge fjorårets arbeid med kartlegging av den norske programvaresektoren.

- I fjor fikk vi med 372 bedrifter. Vi håper på langt flere i år, sier Bård Krogshus, som står ansvarlig for undersøkelsen.

Krogshus nevner at Statistisk Sentralbyrå (SSB) har registrert rundt 10.000 bedrifter innen dette næringssegmentet i Norge. Veldig mange av disse er enkeltmannsforetak eller nyregistrerte, og har ikke en omsetning som gjør at de er registrerbare. Men Krogshus mener det åpenbart finnes langt flere enn 372 bedrifter som bør være med.

- Vi oppfordrer alle bedrifter til å registrere seg på vår prosjektweb. Deretter går vi gjennom bedriften og ser om den er "målbar", og så er de eventuelt med i undersøkelsen, forklarer Krogshus.

Forskjellige tall

Noen vil kanskje huske at IKT-Norge i fjor møtte noe skepsis for sine tall, da andre hadde publisert langt lavere estimater. IKT-Norge anslo en samlet årlig omsetning av programvare i Norge på 24 milliarder kroner. IDC mener imidlertid markedet har en samlet verdi på åtte milliarder kroner.

- Det som er viktig i denne sammenheng er at vi vil måle all programvareaktivitet i Norge, det handler altså ikke bare om hyllevare, men alle løsninger og tjenester knyttet til programvareutvikling.

- Utvikling av løsninger for Altinn og Forsvarets Golf, bør være med i slike måltall, ikke bare enkle programvarepakker solgt over disk, understreker Krogshus.

Tredje størst

EU er i ferd med å endre måten man registrerer tall for ikt-sektoren. Det er opprettet en ny kategori kalt Informasjonssektoren. I denne sektoren finner vi også forlagshus, radio og fjernsyn, samt film og video. IKT-Norge er opptatt av det digitale produksjon innen slike virksomheter.

Kategoriene er forøvrig oppdelt i en egen ikt-sektor. SSB's tall for 2003, de nyeste som finnes, viser at ikt-sektoren er Norges tredje største næring i Norge, etter olje og gass. Næringen slår ut eksempelvis en kategori som bygg og anlegg.

Krogshus poengterer at det er mange viktige grunner til å komme opp med ekte og riktige tall for programvaresektoren i Norge, og håper mange bedrifter blir med.

- Det handler eksempelvis om så basale ting som dimensjonering av utdanningskapasiteten i programmeringsferdigheter, påpeker Krogshus.

I mars vil resultatene av denne undersøkelsen bli offentliggjort.