Mer storebror-makt ved grensene

Mer storebror-makt ved grensene

Nye EU-regler om grensekontroll vil også gjelde Norge. Det betyr økt overvåking og bruk av fingeravtrykk.

EU-kommisjonen la forrige uke fram planer om ny grensekontroll. Denne " grensepakken" inneholder en rekke elementer som også, med all sannsynlighet, blir gjeldende for Norge, i og med at vi er med i Schengen-samarbeidet.

EU-kommisjonær Franco Frattini vil blant annet innføre obligatorisk biometrisk grensekontroll ved innreise til EU-landene, med andre ord fingeravtrykk og øyeskanning. Ifølge Frattini vil økt bruk av ny teknologi gjøre grensespasseringen enklere for alminnelige borgere, men samtidig bli et vesentlig verktøy i kampen mot menneskehandel, eller " trafficking".

De nye biometriske kontrollene forutsetter at medlemslandene har innført biometriske pass. I Norge inneholder alle nye pass nå biometrisk informasjon.

Strenge grenser

Den nye "grensepakken" legger opp til en omfattende, men stort sett automatisert grensekontroll for innreisende til EU/Schengen fra tredjeland. Et nytt system skal registrere informasjon om tid og sted for innreise, oppholdets tillate lengde og begrunnelsen for oppholdet.

En innreisende må også godtgjøre at hun eller han har økonomiske midler til å klare seg gjennom det innvilgede oppholdet. Det skal kunne utløse elektroniske varsler dersom en godkjent oppholdsperiode overskrides.

Dataene som kreves for å iverksette et slikt system må være på plass i nye biometriske pass. Samtidig skal også det også tilrettelegges et systemer for avlesing av fingeravtrykk eller øyeskanning som gjør det mulig å verifisere at dataene i passet er riktige.

EUs redegjørelse om de nye kontrollene kan du lese her.

Økt overvåking

EU-kommisjonen oppfordrer i en redegjørelse til omfattende kontroll for å sjekke at reglene for oppholdstillatelser blir overholdt:

"I et avgrenset gyldighetstidsrom (for eksmepel fem år eller varigheten av visumet) bør overholdelse av disse oppholdskriteriene være gjenstand for kontinuerlig kontroll fra medlemsstatene".

- Vår deltakelse i Schengen gjør at det ikke er usannsynlig at nye regler for grensepassering blir vedtatt også i Norge. Men det er langt fram, og lovtekstene skal først behandles i EUs rådsforsamlinger og deretter gjennom parlamentarisk behandling i Norge, sier Ellen Sofie Terland, seniorrådgiver i Arbeids- og integreringsdepartementet, til Computerworld.

Ifølge EU-kommisjonen skal den nye teknologien være i drift i alle medlemsstatene i løpet av 2015.