Mer stormtrøbbel  i vente

Mer stormtrøbbel i vente

Det er i praksis ikke mulig å ha et sikret telefonnett i Norge, mener Telenor etter Dagmars herjinger.

På Vestlandet ble julen 2011 preget av «Dagmar». Ikke bar ble innbyggerne rammet av stormen, som til og med nådde orkankraft, men også sviktet kritiske tjenester som strøm, radio og tv, veier og telefonnettet.

Vestlandspolitikerne raser mot manglende dekning av livsviktige tjenester, blant annet etter en person døde fordi nødnummeret 113 ikke kunne nåes.

– Det er ikke godt nok at telenettet faller ut når det er uvær. I et land som Norge må vi forvente uvær. Da må vi også sikre kraft- og telenettet bedre, sier fylkesmann Lodve Solholm i Møre og Romsdal, ifølge Aftenposten.

At både deler av telefonnettet falt ut samtidig som sentrale medier ikke fungerte medførte at mange bygder ble isolert.

Ordfører Bjørn Inge Ruset i Norddal kommune satte søkelyset på svakheter i telefon- og strømnettet.

– Teleselskapene bør ha større ambisjoner, sier ordføreren. Enda verre var det da nødnettet og sambandet til sykehuset sviktet.

- I praksis umulig

Ifølge Aftenposten var det i går fortsatt mellom 10 000 og 20 000 av Telenors mobilabonnenter berørt av at ca. 220 basestasjoner ikke lenger virket på grunn av strømbrudd. Netcom hadde i går 117 basestasjoner ute av drift. Drøyt 20 000 fasttelefoner er rammet.

– Vi har bygget et mobilnett basert på stabil strømforsyning, noe vi har tradisjon for i Norge. Likevel har vi bygget inn batterireserve på opptil 12 timer. Hvis vi skal sikre mer enn det må vi ha enorme batterianlegg og aggregater på 6500 steder hvor Telenor har basestasjoner. Det er i praksis ikke mulig, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Politisk sak

Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide (KrF) finner det naturlig at komiteen drøfter situasjonen etter uværet de siste dagene.

– Det som nå har skjedd er ikke godt nok. Vi vet at vi vil få et mer ustabilt klima med flere stormer. Telenettet er ekstremt viktig, og det må fungere, sier Hareide.

Post- og teletilsynet følger situasjonen nøye.

– Det er for tidlig å si om det som har skjedd er godt nok. Det vi nå opplever er virkelig et unntak. Oppetiden på mobilnettet er på mer enn 99 prosent. Spørsmålet er om det er mulig å få til 100 prosent sikkerhet, sier informasjonsdirektør Elisabeth Sørbøe Aarsæther.

Tele- og strømbruddene var et tema på møtet som Regjeringens kriseråd hadde i går. Justisministeren vil likevel ikke komme med noen konkrete tiltak eller krav mot kraftleverandørene nå.

– Det er bekymringsfullt at nettet faller ned som det har gjort. Men nå må vi først analysere det som har skjedd, og så får vi komme tilbake med eventuelle tiltak, sier justisminister Grete Faremo.

Fasttelefon på vei ut

Til Klassekampen sier Oddvar Flæte, leder for det statlig utnevnte klimatilpasningsutvalget, at beredskapen etter «Dagmar» har synliggjort flere problemer.

- Vi har ikke tilpasset oss klimaendringene, og vi har et betydelig etterskudd på infrastrukturen.

Han mener mobilnettet er et eksempel på hvordan beredskapen har sviktet de siste dagene.

- I forbindelse med «Dagmar» måtte det sendes ut et sendebud til alle kommunestyremedlemmene i Selje for å kalle inn til et møte. Dette burde ikke være nødvendig i 2011, og det holder ikke når teleselskapene sier at folk ikke kan stole på mobilnettet. Fasttelefon er på vei ut og vi må ta på alvor at mobiltelefon nå er folks primære kommunikasjonsverktøy.