Mer til Altinn

Det forelås en bevilgningsøkning på 1,5 millioner kroner for 2006 til å styrke Altinn sentralforvaltning.

I det reviderte statsbudsjettet bevilges det mer penger til Altinn. Det forelås en bevilgningsøkning på 1,5 millioner kroner for 2006 til å styrke Altinn sentralforvaltning.

Altinn sentralforvaltning (ASF) har på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet en handlingsplan for å nå målsettingen i e-tjeneste-strategien om at 50 prosent av all lovpålagt innrapportering skal kunne skje via Altinn i 2006.

For å sikre fremdrift og kvalitet i arbeidet med ny leverandørkontrakt for drifting av den tekniske løsningen i Altinn til 1. januar, må vesentlige deler av forarbeidet knyttet til forstudie, spesifikasjon og utlysningsstrategi gjøres i 2006. Bevilgningen til Brønnøysundregistrene økes med 3 millioner kroner til dette formålet i 2006.

Les mer om det reviderte statsbudsjettet:
50 millioner mer til bredbånd
Flere millioner til digitale læremidler
It-bransjen positiv til det reviderte budsjettet