Mer til Altinn

Det skandaleombruste statlige fellesprosjektet Altinn får 30 millioner kroner mer i forslaget til statsbudsjett.
Enkle og brukervennlige offentlige tjenester bidrar til å fremme entreprenørskap og innovasjon bl.a. ved at bedriftene får frigitt mer tid til å skape verdier. Regjeringen foreslår å styrke Altinn ) en felles elektronisk innrapporteringskanal til det offentlige ) med 30 millioner kroner, skriver næringsdepartementet i en pressemelding.

Midlene skal brukes til å videreutvikle tjenesten, bl.a. gjennom innføring av elektronisk signatur. Dermed kan flere offentlige etater knytte seg til og et større antall innrapporteringer kan skje elektronisk og sikkert via Altinn. Gevinstene ved dette forenklingstiltaket vil være betydelige både for næringslivet og for det offentlige, ifølge Næringsdepartementet.