Mer tilgjengelig pdf

Innholdet i Acrobat-filer har lenge vært låst til en gitt papirstørrelse og layout. Nå løser Adobe opp spesifikasjonen slik at brukeren kan tilpasse hvordan innholdet skal vises.
Portable Dokument Format (pdf) er i utgangspunktet basert på Postscript som er et språk for beskrivelse av tekst og andre grafiske elementer på en side. Det mest typiske bruksområdet er for utskrift på papir eller i arbeidsflyten i trykksaksproduksjon.

Pdf-formatet har gjort det mulig å transportere og vise frem postscriptinnholdet på praktisk talt alle datamaskiner og operativsystemer, med svært små krav til ressurser på mottakersiden. For eksempel kan pdf-dokumentet inneholde komplette fontsett slik at skriftbildet blir identisk hos avsender og mottaker.

Fastlåste ebøker

I eboksammenheng er denne fastlåste sidestrukturen ikke alltid en fordel. Når man leser store mengder tekst på skjerm, vil de fleste ønske å tilpasse visning, både med hensyn til skjermstørrelse, linjelengde, skrifttype og -størrelse.

Spesielt på de små, håndholdte maskinene har pdf-dokumenter i papirbokstørrelse vært vriene å lese, fordi brukeren bare har kunnet se et utsnitt av siden.

Nå er dette i ferd med å bedres, takket være en utvidelse av pdf-spesifikasjonen som tillater såkalte tags knyttet til teksten i pdf-dokumentene, som har tilsvarende virkemåte som tags i for eksempel html-dokumenter.

Lettere å lese for alle

Den viktigste grunnen til at Adobe har gjort denne tilpasningen er for å lette tilgangen til Acrobat-dokumenter for funksjonhemmede, og da spesielt folk med synsproblemer. Men fordelene kommer automatisk alle tilgode, særlig dem med små dataskjermer.

Når pdf-dokumentene inneholder tags, kan brukeren skalere tekst, få nye linjelengder tilpasset skjermen, bedre forstørrelsesmuligheter (zoom) og ikke minst bedre manøvrering og styring uten krav til å bruke musepekeren.

Teksten vil også kunne eksporteres fra Acrobat-filer til rtf-fomatet, noe som ikke har vært mulig før.

Adobe leverer gratis oppdatering for Acrobat som håndterer tags, dessuten vil man kunne lage taggede dokumenter direkte fra Microsoft Word via en spesiell plug-in. Gamle dokumenter kan automatisk konverteres slik at de inneholder tagger, og både Pagemaker 7.0 og Indesign 2.0 støtter taggede pdf-dokumenter direkte.

Adobe har laget en egen portal for ressurser innen tilgjenglighetstiltak for alle sine produkter.