Mer trygd for SBS

Siemens Business Services inngår nok en kontrakt med Rikstrygdeverket. Avtalen har en verdi på 60 millioner kroner.

Siemens Business Services tegnet 19. august en avtale med Rikstrygdeverket vedrørende leveranse av et prosjekt for sentralisert serverbasert databehandling (SSD) for etatens over 8.000 brukere. Avtalen kommer i tillegg til kontrakten som ble inngått i juli om leveranser av produkter og landsdekkende service, ifølge en melding fra selskapet.

Den nye avtalen med Rikstrygdeverket har en initiell verdi på cirka 60 millioner kroner, i tillegg til opsjoner i avtalen som kan øke kontraktsomfanget.

- Vi er meget fornøyd med denne avtalen vedrørende sentralisert serverbasert databehandling for alle arbeidsplassene i etaten, sier Erlend Kristoffersen, Divisjonsdirektør i Siemens Business Services. 

Samarbeider med flere

Løsningen innebærer sentralisering av datatjenestene slik at applikasjonene gjøres tilgjengelig fra en sentral tjenerfarm. Kontorstøtteverktøyene oppgraderes til nyere versjoner som gir brukeren en rekke nye og avanserte muligheter.

Plattformen er også lagt til rette for samhandling innenfor offentlig sektor slik at man kan integrere PKI-sertifikater og smartkort som bærer for sertifikatet. En opsjon i avtalen gjelder bærbare enheter som vil gi brukerne mobilitet og fleksibilitet og som samtidig ivaretar behovet for sikkerhet.

- Et viktig element for oss som systemintegrator har vært å få til et rasjonelt og godt samarbeid med de sentrale produsentene av programvare i forhold til utfordringene nedfelt i kravspesifikasjonen for løsningen, sier Kristoffersen.

Utarbeidelsen av løsningsforslaget har inkludert personell fra Commaxx, Microsoft og Computer Associates.