Mer uttrykksfulle ringetoner

Mer uttrykksfulle ringetoner

Ny teknologi forbedrer den musikalske kvaliteten og fjerner den typiske mekaniske lyden når musikk spilles av dataenheter.

Mobile Media Partner og Notesenses lanserer Moodies i Skandinavia og Storbritannia.

Det svenske selskapet Notesenses har utviklet ny teknologi som forbedrer den musikalske kvaliteten og fjerner den typiske mekaniske lyden når musikk spilles av datamaskiner.

Ved å benytte denne teknologien på MIDI-filene som blir benyttet til polyfoniske ringetoner, kan brukerne nå velge sine favorittringetoner og personliggjøre disse i forhold til humøret. Brukeren kan velge mellom en musikalsk versjon eller en av sinnsstemningene Glad, Sint eller Romantisk.

Det første selskapet som nyter godt av denne teknologien er Mobile Media Partner fra Bergen, ifølge en pressemelding.

- Vi benytter nå Notesenses, programvare på alle ringetonene i databasen vår. Disse er også tilgjengelig for videresalg i Skandinavia og Storbritannia. Esato vil være det første nettstedet som selger Moodies fra vår plattform, sier daglig leder Njål Hansen i Mobile Media Partner.

- Nedlasting av Moodies er en ny måte for ytterligere å kunne personliggjøre mobiltelefonen, sier markedsføringssjef David Lundborg i Notesenses.