Merkantildata avskriver 600 millioner

Merkantildata fikk et driftsresultat på minus 3,9 millioner kroner i fjerde kvartal. Selskapet skriver ned goodwill med 600 millioner og leverer et nettoresultat på minus 678 millioner kroner.

Omsetningen for Merkantildata i fjerde kvartal 2002 havnet på 1,436 milliarder kroner. Det er en nedgang på 18,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Driftsresultatet før goodwill hanvet på minus 3,9 millioner kroner.

Selskapet tar en avskrivning av goodwill på 600 millioner kroner. I tillegg tar Merkantildata en nedskrivning av aksjer i Ajourit med 50,6 millioner, og tap på aksjeportefølje i Merkantildata Invest på to millioner.

Resultatet før skatt havnet på minus 678,3 millioner kroner.

Konsernsjef Arne A. Jensen er fornøyd med at Eterra økte omsetningen med 32,4 prosent fra tredje til fjerde kvartal.

-- Jeg er spesielt fornøyd med Eterras vekst i topplinjen fra tredje kvartal. I Norge viser vi igjen vekst på årsbasis, med en omsetningsvekst på 2,8 prosent fra samme periode i fjor.