Merkantildata kaver i tøft marked

I dagens tøffe markedet makter ikke konsernsjef Arne Jensen å tjene penger. Men nå skal det ikke rare oppsvingen til før det begynner å bli sving på sakene.
Merkantildata begynner nå for alvor å se effektene av de kraftige kuttene som ble foretatt hovedsakelig i fjor, men også i år. Per 30. juni i år er det cirka 800 færre ansatte i Merkantildata-konsernet enn tilsvarenede tidspunkt i 2001. Det er en sentral årsak til at kostnadene i årets seks første måneder er kappet med 300 millioner.

Underskudd

Med slike kutt trodde Arne Jensen på et overskudd i andre kvartal. Men markedet har fortsatt å falle. Det gjør at selskapet ga et resultatvarsel i juni, og som ventet fikk konsernet et underskudd i andre kvartal. Driftsresultatet ble på minus 45,4 millioner (mot minus 47,1 millioner i andre kvartal 2001). Resultat etter skatt ble på minus 127,7 millioner kroner.

Tøffest i Danmark

I lang tid har Merkantildatas største datterselskap Eterra hatt størst problemer med virksomheten i Sverige. Omsetningssvikten er nå stabilisert, og resultatene viser bedring. Istedet overtar Danmark rollen som det landet i Norden med størst svikt i salget.

Her falt omsetningen med hele 29 prosent i andre kvartal til 422 millioner kroner. Sammenlignet med første kvartal er nedgangen på cirka 13 prosent. Denne utviklingen ga Eterra et driftsresultatet for virksomheten i Danmark på minus seks millioner kroner, mot 13 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Tør ikke spå

Situasjonen i markedet er nå så usikker at konsernsjefen er svært forsiktig med å spå hvordan omsetningsutviklingen vil være fremover.

-- Akkurat nå er vi ikke i stand til å begrunne om det skal opp eller ned de neste kvartalene. Derfor får vi være vår egen lykkes smed fremover, sier Jensen.

Kurshopp

Til tross for at Jensen ikke prøver å love for mye, så skal det ikke rare veksten til før millionene igjen begynner å rulle inn på kontoen til Merkantildata. Det vet markedet. Derfor kunne Merkantildata-aksjen vise til en etterlengtet opptur. Da børsen åpnet spratt kursen over fire kroner. Det er en oppgang på nærmere 40 prosent.