Merkantildata sparker 150

Konsernsjef Arne Jensen har bedt rundt 150 ansatte om å gå. Totalt koster nedskjæringen Merkantildata én millioner per ansatt, eller totalt 150 millioner kroner.
Da konsernsjef Arne Jensen lanserte sammenslåingen av Ementor og Eterra i slutten av april i år, meddelte han samtidig at rundt fem prosent av staben på totalt 2.591 mennesker (per første kvartal) var overflødige. Det tilsvarer 130 årsverk. Dette skulle gi årlige kostnadsbesparelser på 100 millioner kroner.

Men for bare to uker siden måtte it-leverandøren melde om at salget og resultatene blir enda dårligere enn de tidligere forventet. Da fant Jensen fram tryllestaven og fant ut at de kunne spare ytterligere 20 millioner kroner.

-- Økningen i denne effektiviseringen refererer seg til overtallige mennesker, sier Jensen til Computerworld.

Kutter 150

Besparelsen på 20 millioner tilsvarer en reduksjon på minst 20 nye årsverk. Det betyr at totalt 150 ansatte må gå. Nå kan Merkantildata-sjefen fortelle at disse kuttene i praksis gjennomført.

-- I all hovedsak har vi gjennomført disse kuttene innen utgangen av denne måneden, men noe vil henge igjen i tredje kvartal. Alle de berørte skal nå også ha fått beskjed, sier Jensen.

Ifølge Jensen vil de få full effekt av besparelsen (120 millioner kroner) den 1. oktober i år.

Sjefen for Merkantildata i Danmark, Finn Hindkjær, er blant sjefene som svinger øksen kraftig. 

-- Vi sier opp ihvertfall 30, kanskje opp mot 40 ansatte, sier den danske sjefen Finn Hindkjær til Computerworld Danmark som ikke utelukker ytterligere oppsigelser.

Disse oppsigelsene kommer i tillegg til de 15 ansatte som Hindskjær sendte på dør i slutten av mai.

Alle kuttene i Danmark skjer i Eterra.

Koster flesk

Neskjæringene er ikke billige. Totalt har Merkantildata avsatt 150 millioner kroner som ble bokført i annet kvartal. Dette skal dekke både sammenslåing av lokaler og flyttekostnader, samt sluttpakker til de ansatte.

Jensen ønsker ikke å kommentere hvordan sluttpakkene til de ansatte er sammensatt. Men han bekrefter at de ansatte vil få utbetalt et fast avtalt beløp.

Legger ned Sverige

Samtidig med nedskjæringene blir det mer tydelig at fremtiden til Merkantildatas virksomhet vil konsentreres i Danmark og Norge. Ifølge Dagens Næringsliv har den nye styreformannen Åge Korsvold valgt å droppe planene om et større oppkjøp i Sverige.

Selskapet hentet før jul i fjor 100 millioner kroner i en emisjon. Disse pengene skulle brukes til et slikt oppkjøp.

Nå vurderer Korsvold å skrinlegge hele Merkantildatas satsning i Sverige og Finland. Han mener det er virksomheten i Danmark og Norge som gjelder. Det betyr at de totalt 652 ansatte i Sverige og Finland går en usikker tid i møte.

Etter første kvartal hadde Merkantildata 1.136 ansatte i Norge, 788 i Danmark, 386 i Sverige og 266 ansatte i Finland. I tillegg er det 15 ansatte i ledelsesapparatet.