#METOO: Kristine Hofer Næss, leder av ODA, Nordens største nettverk for kvinner innen IT-bransjen støtter oppropet.

#METOO: Kristine Hofer Næss, leder av ODA, Nordens største nettverk for kvinner innen IT-bransjen støtter oppropet.

#metoo inntar IT-bransjen

#metoo suser videre. Nå er det IT-bransjen som kommer med et fellesopprop. Det er ikke for tidlig.

#metoo-kampanjen har rast i sosiale medier en god stund nå. Kampanjen viser hinsides enhver tvil at seksuell trakassering er et langt større problem enn mange tror. Når nå it-bransjen også starter sitt eget opprop er dette ikke spesielt overraskende. Dette er en meget mannsdominert bransje og har totalt sett bare 26 prosent kvinner. I toppledelsen synker kvinneandelen til skarve 17 prosent.

- Også i denne bransjen finnes det dessverre uakseptabel atferd, og ett tilfelle er ett for mye. Derfor støtter vi dette oppropet, sier Kristine Hofer Næss, leder av ODA, Nordens største nettverk for kvinner innen IT-bransjen.

I tillegg til oppropet er det opprettet en lukket gruppe der kvinner fra bransjen kan dele opplevelser og utfordringer de har eller har hatt med seksuell trakassering.

Initiativ

Initiativtakerne til oppropet er personer fra IT-bransjens største interesseorganisasjoner: Abelia ved Hilde Widerøe Wibe, IKT-Norge ved Heidi Austlid, tidligere toppleder i Hewlett-Packard Norge (nå administrerende direktør for Innovasjon Norge), Anita Krohn Traaseth, grunnlegger av TENK nettverket, Isabelle Ringnes, og Mailen Greve fra ODA.

- Vi i ODA jobber utrettelig for å øke kjønnsbalansen i ledelsen til IT-selskaper. Vi er overbevist at dersom vi har en bedre kjønnsbalanse både blant medarbeidere og ledere så vil vi se mindre av slik type adferd. Dette er noe vi har jobbet for i over 10 år og vi ser helt tydelig at denne bransjen er på rett vei, selv om uønskede hendelser fortsatt oppstår. Selv om våre undersøkelser viser at mange trives veldig godt i bransjen, har vi fortsatt en vei å gå, sier Hofer Næss.

Retningslinjer

Konsulentselskapet Sopra Steria ble i år tildelt Årets ODA-pris for arbeidet de gjør for kvinner i IT-bransjen. Selskapet arbeider aktivt for å øke kvinneandelen på alle områder i bransjen. Selskapet sier selv at de er spesielt opptatt av at det er klare retningslinjer i bedriftene angående denne problemstillingen. Det er også viktig at bedriftsledelsen kommer på banene og er tydelige på hva som er akseptabelt. Det må også lages trygge varslingskanaler som kan benyttes når noen opplever slike ting.

Les om:

#metoo