Meyer med julegave til Numedal

Meyer med julegave til Numedal

750.000 til drift av eServicetorget for kommunene Nore og Ulvdal, Rollag og Flesberg i Numedal var statsråd Meyers julegave til regionen.
Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har startet julefeiringen. Under møte med politikere og byråkrater fra hele Buskerud som var samlet i Kongsberg, ble han julenisse.

Statsråden hadde nemlig gjennom tett samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl, klart å lage en overraskelse. 750.000 blanke kroner ble slik drysset utover forsamlingen.

-- eServicetorget i Numedal er et svært spennende tiltak for å prøve ut samarbeid mellom flere kommuner. Kommunene driver nybrottsarbeid i utviklingen av elektroniske tjenester rettet mot innbyggere, virksomheter og fritidsbeboere i Numedal, sier Meyer.

Lukker og åpen

eServicetorget har både en åpen og lukket, personifisert del. På den åpne delen får alle tilgang til de ulike eTjenester fra det offentlige - på tvers av forvaltningsnivå og på tvers av kommunegrensene. De er strukturert ut fra tema, situasjon, behov. I tillegg får man mulighet til innsyn i lokaldemokratiet ved å følge direktesendte kommunestyremøter. Ansatte ved kommunene vil selv videreutvikle innholdet, som en naturlig del av kommunens tjenesteproduksjon, beskriver departementet i en pressemelding.

På den lukkede delen av eServicetorget, "Mitt eServicetorg", er det tilrettelagt for personifisering og bruk av BankID med elektronisk autentisering og elektronisk signatur. Dette åpner for nye eTjenester og økt selvbetjening. Brukeren selv vedlikeholder sin personlige side med de eTjenestene hun/han jevnlig bruker og andre tilleggsfunksjoner med merverdi for brukeren. Her får man også tilgang til èn-til-èn-kommunikasjon med saksbehandler.

I utviklingen og etableringen av eServisetorget har Høykom og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) vært viktige finansieringspartnere.