Meyers ettårsplan

Meyers ettårsplan

Moderniseringsministeren vil sentralisere og standardisere it-tjenestene i alle departementer. Vedtaket blir tatt i mot med blandede følelser.
Morten Andreas Meyer mener at offentlig etater hittil har hatt et for ensidig fokus på å bygge interne it-systemer og at det trengs standardisering og samordning i det offentlige. Han begynner med å ta medisinen selv.

Prinsippvedtaket om at departementenes it-funksjoner skal samordnes er tatt. Det neste halvåret skal brukes på utredning, 1. juli skal endelig plan foreligge og fra 1. januar 2006 skal den være virkeliggjort.

-- Vi ser på en generell samordning av administrative funksjoner. Lønn og regnskap er et slikt område, det samme er it-området, uttaler underdirektør Eva Måge Brown i departementet.

-- Hvorfor gjør dere dette?

-- Vi ser det som viktig å samordne og standardisere funksjoner og systemer som det er naturlig å gjøre dette med. Først og fremst har vi fokus på den kvalitetsheving vi ønsker å oppnå, men også på effektivitetsgevinster, sier Brown.

Ny enhet

Med utgangspunkt i dagens Forvaltningstjeneste skal det etableres et nytt fellestjenestesenter for departementsfellesskapet - departementenes servicesenter. Det er langt mer en it-funksjoner som skal høre inn i denne enheten.

-- Skal alt it-personell flyttes til den nye enheten?

-- Det kan jeg ikke svare på nå. Vi har gjort et prinsippvedtak, nå skal vi utrede hva som skal samordnes og hvordan. Dette blir en lang prosess. Mange departementer har sine egne fagsystemer. På noen felt kan det ta flere år å få til full samkjøring, sier Brown.

Forvaltningstjenesten mener selv det er for tidlig for dem å uttale seg i sakens anledning. Det er moderniseringsdepartementet som har ansvar for prosessen.

Motstand

I et intervju med digi.no medgir Meyer at han ser for seg en del motstand mot tiltakene, og han ser heller ikke bort fra at det kan komme oppsigelser i kjølvannet av den standardisering han ønsker seg i departementsgangene.

-- Vi har nå fokus på hvilke systemer og funksjoner det er riktig å gripe fatt i, og tenker også på hva vi kan ta raskt, og hvilke tiltak som eventuelt må jobbes med over tid. Det er altfor tidlig å snakke om konsekvenser, mener Brown.