Mhelse hjelper hele familien

Mhelse hjelper hele familien

DND: Eline fikk Ipad og dermed økt livskvalitet.

Av Elisabeth Krogh, partner i Terramar og styreleder i Faggruppen 3PS

Min niese Eline på 21 år er multihandicappet.

Hennes språk består av lyder, ansiktsuttrykk og bevegelser og hun lever absolutt i nuet.

Eline kan ikke bo hjemme sammen med familien sin, men hun lever i trygge omgivelser med kjærlige mennesker som er eksperter på pleie og omsorg.

Det er en to-timers biltur fra familiens hjem til der Eline bor, noe som betyr at det stort sett bare er i helgene hun får besøk.

Lørdag er Eline-dag. Hvilken oppfatning Eline har av tiden mellom hvert besøk er det vanskelig å vite noe om men for mamma, pappa og søstrene hennes oppleves tiden lang og vanskelig med kontinuerlig dårlig samvittighet for at de ikke er hos henne oftere.

I det siste har det imidlertid skjedd en stor forandring i familiens hverdag. Eline har fått iPad og mulighet for å bruke Facetime.

Denne appen er nesten som Skype men brukerterskelen er lavere.

Nå kan mamma ringe til Elines pleier og i løpet av et par-tre minutter er Eline koblet opp med familien sin over mobilnettet. I forrige uke var jeg med på dette og det var fantastisk hvordan både Eline og vi opplevde dette møtet.

Dere skulle bare sett Eline da hun fikk hilse på hunden sin Bella. Nå kan vi ha daglig kontakt med henne og effekten dette har på familien kan ikke beskrives som annet enn befriende.

Vårt lille hverdagsmirakel er i realiteten bare en bitte liten flik av et stort nytt fagfelt som kalles velferdsteknologi.

I juni 2011 leverte Utvalget for innovasjon i omsorg sin rapport til Handels- og næringsminister Trond Giske og Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sistnevnte uttaler at regjeringen er godt i gang når det gjelder velferdsteknologi, og det er blant annet satt krav til alle nye sykehjem og omsorgsboliger som finansieres av Husbanken at de skal være tilrettelagt for velferdsteknologi. Giske uttaler at Norge ser på utvikling innen velferdsteknologi som en vekstnæring med store eksportmuligheter.

Det er derfor interessant å lese Abelias kartlegging av selskaper som kan levere «innovasjon og omsorg». Undersøkelsen var motivert ut fra det faktum at Norge årlig bruker store beløp på helse (203 mrd. NOK i 2007).

Gruppen over 80 år vil fordobles fra 2020 til 2050, og det vil i fremtiden være mangel på helse- og sosialpersonell (anslått til 37,8 % i 2030). Kartleggingen viser at det finnes en rekke tilgjengelige teknologiske løsninger fra norske leverandører innen viktige områder som hjemmeassistenter, smarthusteknologi, kommunikasjons- og informasjonsutveksling, posisjoneringsteknologi samt medisinsk og helserelatert oppfølging.

Giske har som vi ser rett. Her er det et stort potensial.

På den internasjonale mobilkonferansen i Barcelona i slutten av februar i år, presenterte Telenor og Boston Consulting Group (BCG) undersøkelsen «Sosioøkonomisk betydning av mHelse».

Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at den eksplosive veksten i global mobiltetthet har lagt grunnlaget for en teknologisk revolusjon innen helsetjenester. Mobil helseteknologi kan gi betydelige fordeler, økonomisk vekst og bedre leveforhold for enkeltmennesker. Undersøkelsen slår fast at både nødvendig infrastruktur, teknologisk mangfold og nettkapasitet allerede er tilstrekkelig.

Som en kuriositet kan nevnes at Smart-telefonen er den mest populære teknologien blant leger siden stetoskopet.

Mobil helse er derfor allerede en realitet og det gjennomføres mer enn 500 mobile helseprosjekter verden over. Knut Haanæs i BCG anslår at det til neste år vil være 1000 mHelse-prosjekter i gang.

Telenor har lansert en rekke mobile helseinitiativer på tvers av sine markeder. Eksempelvis gir et støtteprosjekt i Norge eldre, muligheten til å bo hjemme lenger med bruk av mobile alarmsystemer.

Sensorer i hjemmet fanger opp hendelser som fall, sengevæting og endringer i vekt eller blodtrykk. Dataene blir sendt videre til kommunens sentral hvor helsepersonell sikrer at den enkelte eldre får den pleie og omsorg det er behov for.

Det Telenor og BCG har sett, er at bedrede helsetjenester gjennom mHelse ikke bare hjelper den enkelte, men i realiteten hele familier. Dette gir stor sosial effekt som til syvende og sist gir økonomiske gevinster for samfunnet.

I løpet av 2015 er det forespeilet å være 7,4 milliarder mobilabonnementer på verdensbasis og innpå 100 prosent mobildekning.

Med god vilje og økonomiske incitamenter for myndigheter, medisinsk forskning, teknologi- og telekomselskaper er det stor grunn til å tro at mange i fremtiden vil oppleve ulike versjoner av den samme strålende lykken som vi opplevde da Eline vinket til oss gjennom iPad’en sin.