Michael Nobel nytt styremedlem i Fronter

Michael Nobel nytt styremedlem i Fronter

Michael Nobel er fra 1. april nytt styremedlem i det norske selskapet Fronter. Nobel er grandnevø av ikke ukjente Alfred Nobel.
--Michael Nobel er en helt spesiell kapasitet. Det han har oppnådd i næringslivet, innen vitenskap og innen humanitære organisasjoner, er bemerkelsesverdig. Vi tror hans kunnskaper og internasjonale bakgrunn vil hjelpe oss ytterligere i den positive utviklingen vi opplever nå. Vi er beæret over at nå tiltrer som styremedlem i Fronter, sier administrerende direktør Jon Dammann i Fronter AS.

Michael Nobel er dr. fil. og grandnevø av Alfred Nobel, som bl.a. innstiftet Nobel-prisen. Michael Nobel er nå formann i Nobel-familiens stiftelse, og formann i organisasjonen for nålevende Nobelpris-vinnere.

- Hvert år får jeg en rekke henvendelser om å delta i styrene i både bedrifter og i humanitære organisasjoner. De fleste må jeg takke nei til. Imidlertid fant jeg Fronter såpass interessant, at jeg nå har takket ja til å delta i deres utvikling. Fronters nettbaserte læringsplattform er et viktig bidrag i utdannelsen av mennesker i den digitale tidsalder. Jeg er overbevist om at Fronters portfolio av produkter vil få økende etterspørsel i årene som kommer, sier Michael Nobel i en pressemelding fra selskapet.

Michael Nobel bor nå både i Sveits og i Sverige. Etter studier i Sverige og i USA tok han i 1979 et doktorat i psykopedagogikk i Lausanne i Sveits. Hans vitenskapelige karriere innebefatter syv år som forsker ved instituttet for massekommunikasjon ved Universitetet i Lausanne, samt ved instituttet for sosialmedisin ved samme universitet der han arbeidet med narkotikaproblematikk. Han har dessuten vært tilknyttet både UNESCO og FN i Genève som konsulent i narkotika-spørsmål.

I næringslivet var han med på introduksjonen av den revolusjonerende teknikken magnetisk resonans, som sjef for Europa-kontoret til Fonar Corporation. Han har vært i samme bransjesegment siden, nå som CEO for en gruppe selskaper som arbeider med billeddiagnose-systemer. Ved siden av sitt styreverv i Fronter AS, er Michael Nobel styreformann og styremedlem i et knippe selskaper innen medisin, teknologi, finans og ideelle organisasjoner.

Fronter AS, ble etablert i Oslo i 1998, og har de siste årene ekspandert til mange land i Europa. I dag har Fronter egne kontorer i både Oslo, Sverige, Danmark, Nederland og i England.