Microsoft anker EU-dommen

Ikke overraskende anker Microsoft dommen fra EU som slo fast at Microsoft bedriver urettferdig konkurranse. Men om den når frem er usikkert.
I går mottok EU-domstolens første ankeinstans Microsofts anke på dommen som falt tidligere i år. Selskapet vil også be om en midlertidig forføyning i løpet av de neste dagene.

Ifølge Horacio Gutierrez, assisterende sjefsjurist i Microsoft, underminerer EU Kommisjonens dom innovative tiltak fra suksessrike selskaper. Han mener også at standarden som nå er satt, endrer insentivene for å drive med forskning og utvikling - noe som er viktig for økonomisk vekst verden over.

I mars i år fikk Microsoft en bot på nesten 500 millioner euro for brudd på EUs konkurranselovgivning. Selskapet ble også pålagt at de innen 90 dager skulle selge Windows XP i Europa uten MediaPlayer inkludert, samt i løpet av 120 dager dele kode med konkurrerende produsenter av server-programvare.

Anken fra Microsoft ber om at EU Kommisjonens beslutning blir annulert. Det samme gjelder for boten. Den vil Microsoft ha annulert eller kraftig redusert.

En anke i EU domstolens ankeinstans vil ta minst tre år før det kommer en konklusjon, og denne konklusjonen kan ankes videre av både Kommisjonen og Microsoft.

Men ifølge Thomas Vinje, partner i advokatfirmaet Clifford Chance i Brüssel, er det lite trolig at Microsoft vinner frem med sin anke ettersom Kommisjonens beslutning er en av de klarest formulerte i dens historie.

Vinje tror heller ikke Microsoft vil bli innvilget en midlertidig pause.

- Microsoft vil ikke kunne klare å vise at de vil lide ubotelig skade som et resultat av Kommisjonens beslutning, sier han ifølge IDGs egen nyhetstjeneste.

Han legger til at Microsoft nå har gått med på å gi erkerivalen Sun Microsystems den samme informasjonen som Kommisjonen krever de skal dele. Han stiller spørsmålstegn ved hvordan det kan medføre ubotelig skade å også tilgjengeliggjøre denne informasjonen til alle andre.

- Og hvordan kan Microsoft bli utsatt for stor skade ved å selge en versjon av Windows uten MediaPlayer, når de samtidig får lov til å selge en versjon med, spør Vinje.