Microsoft-ansatte misfornøyd med lønna

Microsoft-ansatte misfornøyd med lønna

Bill Gates troner på toppen som verdens rikeste mann. Men hans fotsoldater er ikke fornøyd med lønningsposen og måten den avgjøres på. Nå blåses det til kamp.

Et amerikansk fagforbund ruster nå til kamp for å skaffe Microsofts mange tusen medarbeidere bedre vilkår, skriver Computerworld.dk.

Det skjer etter at fagforbudet WashTech har fått tilsendt et internt Microsoft-dokument fra en anonym avsender. Her fremgår det at arbeiderens lønn stort sett har stått stille de siste par årene.

Ifølge de interne papirene som omhandler teknikernes lønninger, kan en programvareutvikler i selskapets testavdeling begynne på "nivå 58" - med en årslønn på 460.000 kroner

En medarbeider på mellomledernivå (product manager) kan plasseres på "nivå 59" med en årslønn på 506.000 kroner, mens en program manager kan begynne på "nivå 62" med en årslønn på 678.000 kroner.

Toppteknikere får fort en årslønn på 1,9 millioner kroner i året.

Har blitt en popularitetskonkurranse

Fagforbundet mener at utilfredsheten dog er større med Microsofts evalueringsmodell. selskapet bruker nemlig en såkalt bell-curve - en normalfordelingskurve - til å bedømme medarbeiderne.

Microsofts skala går fra 2,5 til 5,0. Modellen betyr at mellomlederne skal gi enkelte toppvurderinger og enkelte bunnvurderinger, mens størsteparten skal ligge i midten.

Det igjen betyr at enkelte personer i en gruppe skal ha bunnkarakter, hvilket kan stoppe avansementmuligheter og høyere lønn. En mellomleder har dog mulighet til å tilkjempe seg lov til å dele ut et høyere antall gode evalueringer til sine medarbeidere. Det betyr at det blir viktig å få en sjef som er god til å forhandle på sitt teams vegne.

Ifølge WashTech mener en rekke ansatte at systemet har utviklet seg til en årlig popularitetskonkurranse bak lukkede dører hvor mellomlederne diskuterer. Fagforbundet mener at kun få medarbeidere har en idé om hvordan evalueringssytemet fungerer.

Ifølge forbundet er det en uskreven regel i Microsoft at man ikke diskuterer lønn og lignende med hverandre.

Blant de aller mest populære

WashTech News skriver at systemet tillater at mellomlederne favoriserer sine yndlinger. Eksempelvis sier en kvinnelig medarbeider at hun har fått lav vurdering to ganger til tross for at hun har mottatt en divisjonspris for godt utført arbeid.

Den lave vurderingen fra hennes nærmeste overordnende betyr imidlertid at hun ikke kan få lønnsøkning, ei heller bli overflyttet til andre avdelinger. Hennes eneste mulighet for å komme videre, forteller hun, er å skifte selskap.

Ifølge en annen medarbeider er systemet så uforutsigbart at det er umulig for den enkelte medarbeider på forhånd å regne seg frem til bonus eller hvor på stigen man skal være.

- Det er likegyldig hva du yter med mindre alle vet hva du har gjort og ser at det har en verdi for dem eller deres team i tillegg, ifølge en medarbeider.

Microsofts talsmann Lou Gellos sier til WashTech News at selskapet er klar over de "forskjellige følelsene" som medarbeiderne har overfor vurderingssystemet. Samtidig opplyser selskapet at dets avlønningsnivå i stor grad er konkurransedyktig i markedet.

Ifølge Fortune Magazine mottok Microsoft mer enn 166.000 søknader til rundt 1.500 ledige stillinger i fjor, hvilket gjør selskapet til en av verdens 100 meste ettertraktede arbeidsplasser.