Microsoft åpner Office-formatene

Microsoft skal tilby formatene Word, Excel og Powerpoint som åpne standarder for å blidgjøre myndigheter verden rundt.

Microsoft skal åpne tilgangen til filformatene i Office for konkurrentene. Det betyr at pc-brukere kan åpne og arbeide med dokumenter i Office-formatene uten å være avhengig av programvaren Microsoft Office.

Formålet med å åpne Office-formatene er å unngå å miste markedsandeler, etter hvert som flere og flere myndigheter rundt om i verden krever at offentlige dokumenter skal foreligge i åpne standardformater. Med det menes formater som kan leses og skrives uavhengig av en bestemt programvare, men begrepet defineres ulikt av ulike aktører.

I Norge er en slik satsing på åpne standarder nedfelt i den forrige regjeringens Enorge-plan som ble lansert i sommer.

Trolig har avgjørelsen i den amerikanske delstaten Massachusets om å satse på det åpne formatet OpenDocument, bidratt til at Microsoft kommer med dette trekket nå. Også EU-kommisjonen og flere medlemsstater i EU har lagt press på Microsoft for at selskapet skal åpne opp sine dokumentformater.

Leveres inn

En industrigruppe bestående av blant andre IBM og Sun Microsystems arbeider intenst for å heise Open Document for Office Applications (OpenDocument) fra OASIS-konsortiet som et globalt standardformat.

Nå vil Microsoft komme dem i forkjøpet. Dokumentformat-teknologien Office Open XML (Extensible Markup Language) skal leveres inn til standardiseringsorganiasjonen International Standards Organization (ISO), og ønskes vedtatt som internasjonal standard i god tid før den neste versjonen av Office, Office 12, kommer på markedet, trolig høsten 2006.

- Vi har møtt noen barrierer når det gjelder kontrakter i det offentlige. Dette vil sikre myndigheter en mer langsiktig tillit. Dette betyr slutten på lukkede dokumenter, sier Alan Yates, direktør for Microsoft Office, til IDG News Service.

- Bare referanse

Spørsmålet er hva denne åpningen betyr i praksis. Louis Suarez-Potts, styreleder i OpenOffice.org, heller mer enn gjerne litt kaldt vann i Microsoft-blodet.

- Bedrifter kan se på ISO-standarder, men kan ikke bruke dem til å bygge sine egne applikasjoner. At en standard er åpen betyr at enhver applikasjon kan bruke den. En ISO-standard innebærer bare at du får en referanse, sier Suarez-Potts.

Microsoft har samlet en gruppe av industriaktører og datamaskin-produsenter for å støtte beslutningen. I gruppen sitter selskaper som Apple, BP, Intel og Statoil.

Denne gruppen skal komme med innspill og derpå levere en felles innstilling til ECMA (European Computer Manufacturers Association) for at XML-formatene i de tre Office-produktene skal bli vedtatt som en åpen standard. ECMA vil deretter levere inn en forespørsel til ISO. Målet er å få unnagjort hele prosessen innen høsten 2006.