Microsoft får bot på 4,3 milliarder

Microsoft vil få en bot av EU-komminsjonen på 4,3 milliarder kroner for å ha misbrukt sitt monopol innen operativsystemer for pc-er.
Det opplyser kilder som som sitter nært selskapet, ifølge IDG News. Boten, som ble fastsatt sent i forrige uke etter at forlikssamtalene mellom Microsoft og EU brøt sammen, støttes av nasjonale konkurransemyndigheter i alle de 15 EU landene.

Microsoft mener boten er for høy.

-- I lys av at det ikke foreligger klare rettslige standarder i EU-lovgivningen kan ikke en bot på denne størrelsen rettferdiggjøres, sier Microsoft-talsmann Tom Brookes i Brüssel.

Boten skal diskuteres i EU i dag, før den bringes opp i EU siste møte om saken i morgen, onsdag.

Da vil Microsoft bli offisielt informert om boten og få et sammendrag av kjennelsen på faks, kort tid før konkurranseminister Mario Monti holder en pressekonferanse for å informere om kjennelsen.

Kommisjonen vil ventelig slå fast onsdag at Microsoft har misbrukt sin monopolsituasjon to ganger. Ved å holde tilbake viktig informasjon om Windows overfor programvareleverandører, har selskapet fått en fordel overfor dem i markedet for server-programvare. Microsoft har også konkurrert urent ved å bundle MediaPlayer med Windows .

Kommisjonen ventes å annonsere tiltak for hvordan konkurransen skal gjenvinnes i disse markedene, blant annet kreve at Microsoft selger to versjoner av Windows til pc-produsentene i Europa, en av dem uten MediaPlayer.

Selskapet vil også bli tvunget til å dele mer hemmelig Windows-kode slik at rivaliserende programvareselskaper skal kunne konkurrere mer rettferdig innen server-programvaremarkedet, ifølge IDG News.

Enkelte analytikere mener at disse tiltakene betyr mer for Microsoft enn selve boten, fordi selskapet har over 50 milliarder dollar på bok - og har allerede satt av endel for å dekke sine kostnader i forbindelse med denne saken.