Microsoft fortsetter forlikene

I rekken av forlik Microsoft har inngått med amerikanske delstater, har turen kommet til New Mexico. Oppskriften er som før.
I forliket med delstaten utsteder Microsoft verdikuponger til en samlet verdi på 31,5 millioner dollar. Som i tidligere forlik av denne arten, utsteder Microsoft verdikuponger som de forsmådde kjøperne kan bruke til å handle datautstyr med.

Microsoft føler også mønsteret med at halvparten av de verdikupongene som ikke blir gjort hevd på, går til trengende skoler i lokalområdet. De kan på lik linje med andre, kjøpe datautstyr for disse kupongene.

Forliket er inngått i en sak der Microsoft skal ha brukt sin monopolmakt til å ta overbetaling fra kundene. Forliket er omtrent identisk med det Microsoft har inngått med 14 andre delstater tidligere.

I alle forlikene nekter Microsoft for å ha gjort noe galt.