Microsoft frir til Asia med billigere utviklingsverktøy

Microsoft frir til Asia med billigere utviklingsverktøy

I et forsøk å møte presset i det asiatiske markedet setter Microsoft ned prisene på Visualstudio.Net.
Microsoft kommer med spesielle billigversjoner av selskapets utviklingsprogramvare Visualstudio.Net. Programvarepakkenen er ment for det hurtig voksende asiatiske markedet.

Microsoft håper å øke sin andel blant asiatiske utviklere. Visualstudio.Net er Microsofts fremste utviklingsverktøy for øyeblikket. Hvis Visualstudio.Net brukes vil det bety at også andre deler av Microsofts programvareplattform vil brukes.

Tilbudet gjelder Kina, Indonesia, Vietnam og Thailand.

Verdens største programvareselskap gir dermed etter for presset på det asiatiske markedet. Asia er kjent for sin høye andel av piratkopier av all slags programvare. En av de viktigste årsakene til det er at programvarepakkene selges til amerikanske og europeiske priser, og er altfor dyre i forhold til gjennomsnittsinntekten i de fleste asiatiske land.

Microsofts press for å slå ned på piratkopiering medfører at utviklere heller tar i bruk programvare som er basert på åpen kildekode, enn den relativt dyre Microsoft-programvaren.

En pakke med Visualstudio.Net koster inntil nå 400 euro i Asia (rundt 3.450 kroner).

--Det er altfor mye for utviklere av programvare i Asia, sier Colin Png i Microsoft Asia til Financial Times.

Hvor mye prisen reduseres med er ikke kjent. Prisen for programvarepakker myntet på studenter vil også kuttes. I tillegg vil selskapet distribuere flere gratis prøvepakker.