Microsoft: - Ingen lisensjungel

Microsoft: - Ingen lisensjungel

Microsoft avviser påstander om lisensrot. Men for kundene er det fortsatt komplisert.

Microsoft Norge erkjenner at lisensavtalene i selskapet tidligere har vært kaotiske. Men de er ikke enige med analysehuset Directions on Microsofts’ nylige rapport som hevder at det fortsatt hersker kaos i rekkene.

- Kompliserte avtaler er noe kundene misliker. Vi er avhengig av å ha oversiktlige avtaler for å fremstå som en attraktiv leverandør, sier Ragna Fongaard.

Hun er lisensspesialist hos Microsoft Norge, og forteller at arbeidet med å rydde opp i lisensrekkene allerede hadde begynt et par år før hun selv begynte i selskapet for fem år siden.

- For fem-seks år siden startet vi reisen med å justere avtaleverket, blant annet avtalene for lisenser og for support. Vi satt oss ned sammen med kunden i små grupper og tok innspillene de kom med hjem for å starte planlegging av endringer vi kunne gjøre på kort og lang sikt.

Endret modell

Også i Norge har det vært slike møter, men da med de mindre selskapene, ettersom Microsoft her til lands har en del direktekontakt med de store. På bakgrunn av dette har norgesavdelingen til Microsoft foreslått endringer som har blitt tatt til følge i moderselskapet.

Litt av det som har endret seg, er ifølge Fongaard selve tankegangen bak lisensene. Før eksisterte det hauger av lisenser for forskjellige bransjer. Det som er klønete med denne type lisensiering, er for eksempel de tilfellene hvor selskaper har føttene plassert i forskjellige bransjer.

- Avtalene vi har i dag vurderes ut i fra bedriftens størrelse. Vi ser på hva som er kundens behov, uavhengig av bransje. Vi har også noen få særavtaler, for eksempel for skolesystemet og frivillige organisasjoner. Ellers har vi avtaler for store og små bedrifter, og om man ønsker å leie eller eie sine lisenser, sier Fongaard.

- Ikke så vanskelig

Med dette grepet har Microsoft redusert antall lisensavtaler kraftig. I Norge er det åtte grunnlisensavtaler, pluss en hovedlisensavtale samt eventuelle tilleggsavtaler, for eksempel om du har behov for å leie kapasitet i nettskyene eller ønsker support.

Fongaard innser at det fremdeles kan fremstå som komplisert, men argumenterer med at det ikke er så vanskelig når man først setter seg inn i det.

- Hva er ikke komplisert før du har satt deg inn i det?, spør hun retorisk.

I tillegg argumenterer hun med at det finnes konsulentselskaper som tar jobben for deg om du ikke vil dykke ned i det hele selv. Det finnes konsulentselskaper som selger og gir lisensråd utelukkende med fokus på Microsoft, det finnes selskaper som selger og gir lisensråd til Microsoft og andre programvareleverandører, og det finnes selskaper som kun gir lisensråd uten å selge selve programvaren.

I tillegg arrangerer Microsoft en to timers lisensskole som folk kan delta på for å dykke ned i lisensene. Der kan man også videreutdanne seg til «Licence Specialist» og «Licence Expert-»

Fongaard har ikke hørt mye om selgere som heller tenker på egen lommebok enn kundens beste i lisenssalgsøyemed.

Hun mener en slik praksis vlle vært veldig kortsiktig.

- Da vil de miste kunder, tror hun.

Norsk konsulentselskap mener lisenser er, og fortsatt vil være, kompliserte saker. Les mer på neste side!