Microsoft mener forlik hadde vært best

Microsoft mener at selskapets forslag til forlik med EU-kommisjonen ville gitt europeiske forbrukere flere valg og større muligheter.
I dag ga EU-kommisjonen Microsoft en kraftig bot og beordret selskapet til å følge kommisjonens retningslinjer for hva de mener er riktig sett i forhold til konkurransesituasjonen på operativsystemsiden. Microsoft er, ikke helt overraskende, misfornøyd med utfallet.

- Vi jobbet hardt for å komme frem til et forlik som ville imøtekomme EU-kommisjonen og som fortsatt ville gi oss muligheten til å fornye og forbedre våre produkter. Vi respekterer kommisjonens autoritet, men vi mener at vårt forslag til avtale i forrige uke ville ha gitt forbrukerne atskillig flere valgmuligheter og fordeler, sier Steve Ballmer, administrerende direktør i Microsoft Corp i en pressemelding.

Ifølge Brad Smith, juridisk direktør i Microsoft, vil selskapet nå fremme et ønske om å få en juridisk gjennomgang av EU-kommisjonens beslutning i EU-domstolens første ankeinstans i Luxembourg.

Forut for dagens beslutning i EU-kommisjonen har det foregått diskusjoner og forhandlinger om en avtale mellom partene i flere måneder. Microsoft kom i denne perioden med en rekke forslag for å løse problematikken rundt interoperabilitet og integrasjonen av Windows Media Player-funksjonalitet i Windows.

Microsoft tilbød seg å gi konkurrenter tilgang til sin teknologi. I tillegg foreslo Microsoft at det i alle pc-er som ble solgt med Windows operativsystem skulle medfølge tre media player-produkter som ikke var produsert av Microsoft.

Dette forslaget ville ha medført at konkurrerende media player-produkter ville ha blitt distribuert i mer enn en milliard eksemplarer over de neste tre årene. Som følge av kommisjonens ønske, ville flere av Microsofts forslag fått et globalt omfang, skriver Microsoft i pressemeldingen.

- Vi har opptrådt ansvarlig når vi har forsøkt å utvikle de beste produktene vi kan for å møte våre kunders behov. Vi mener at EU-kommisjonens beslutning faktisk vil redusere forbrukernes valgmuligheter og skade europeiske programvareutviklere. Vi ønsker å løse disse problemene så raskt som mulig, og vi ser frem til å kunne fortsette disse diskusjonene etter hvert som denne saken går videre, sier Brad Smith.