Microsoft er neppe en trussel mot demokratiet

Microsoft er neppe en trussel mot demokratiet

Det blir for dumt når Teknologirådet finner opp argumenter om demokrati i sin rapport til regjeringen.
Dette er i klartekst ikke noe annet enn grining om at staten sender ut Word-dokumenter og et ballespark til Microsoft.

Teknologirådet hevder i sin innstilling at det er et demokratisk problem at det offentlige sender ut informasjon til borgerne i landet i et bestemt format, og at borgerne følgelig nettopp må ha dette formatet for å kunne få tak i informasjonen.

Undertegnede og mange med meg sender ofte ut både ørefiker og annet mot Microsoft, men vi finner ikke på vikarierende argumentasjon om demokratiske problemer. Det burde ikke Teknologirådet gjøre heller.

Poenget er at alle tekstbehandlingsprogrammer lett leser Word-dokumenter. Også dokumenter sendt ut fra det offentlige. Skulle Microsoft være så lumpne at de endrer kodingen dramatisk i nyere versjoner av Word, så vil annen, gjerne fri og åpen, tekstbehandlingsprogramvare lese dette også.

Dette skjer på to måter. Alle de snille som er med i kampen, gjør sitt ytterste for at deres gode programmer til slutt skal klare å lese de nyeste versjonene av Word. Eller alternativ to, som også er meget sannsynlig, Microsoft selv gjør grep for at andre programmer skal kunne lese Word. Dette kan Microsoft gjøre åpent og bli sett på som snill gutt. Eller de kan gjøre det skjult og lekke ut akkurat nok og nødvendig informasjon, slik at også den nyeste versjonen kan leses av andre applikasjoner.

Hvorfor er det slik? Microsoft vet at de ikke er tjent med å bli uglesett og boikottet av offentlige myndigheter og store organisasjoner. Dermed er det i Microsofts økonomiske interesse at også andre tekstbehandlingsverktøy leser Word. Så enkelt og så sant. Dette er forretninger - ikke noe annet.

Microsoft blir, ofte med rette, kritisert for å misbruke sin dominerende markedsposisjon. Kort sagt går kritikken på at de tar en for høy pris og tyr til diskutable grep for å få flere til å ta i bruk deres programvare. Dette er et problem av samfunnsøkonomisk art. Ikke demokratisk. (Alle leser Word).

La oss snu litt på det. Du jobber i Staten og sitter med viktig informasjon som du ønsker å sende ut elektronisk til alle borgerne. Teknologirådet mener da at du burde sende ut teksten i diverse formater.

Tenk litt nå - burde du egentlig det? Jeg som har hatt musesyke og andre med meg, skal nok få lest dokumentet, men hva med alle de andre som ikke har samme brukerferdigheter som oss. De vil rett og slett bli forvirret når det kommer tre-fire dokumenter. Første går greit, det andre er litt skummelt fordi det ser ut som det står det samme, mens det tredje er håpløst. Den derre pdf-en skjønner han ikke noe av.

Hvis Teknologirådet har lyst til å jobbe med demokrati, så får de begynne der skoen trykker. Det er lav valgdeltagelse, folkets stemme ikke bli hørt, avstanden øker mellom velger og representant og lokaldemokratiet forvitrer. Dette har nær null å gjøre med teknologi.

Det sikreste Staten kan gjøre i forhold til å sikre at borgerne får tak i sin demokratiske og nødvendige informasjon, er å fortsett å sende ut Word-dokumenter. Dessverre.