Microsoft pusser opp sine sertifiseringer

Bedre synliggjøring av kompetansen og større relevans for jobbsituasjonen er hovedtanken i Microsofts nye tredelte sertifiseringsprogram.

Nye akkrediteringer og læringsløsninger skal hjelpe kunder og partnere til å få det beste ut av Microsoft teknologi, ifølge en pressemelding.

- I løpet av de kommende 18 månedene lanserer vi flere nye produkter og programvareløsninger enn noen tidligere tilsvarende periode. Det nye sertifiseringsprogrammet er tilpasset de mange nye produktene som kommer på markedet. sier Kristine Næss, ansvarlig for sertifiseringer i Microsoft Norge.

Fra produkt til oppgave

Den første lanseringen skjer 10. november med SQL-server 2005, tre versjoner av utviklerverktøyet Visual Studio 2005, samt serverløsningen Biz Talk 2006. Fram til jul neste år vil en lang rekke nye produkter bli lansert, blant annet Windows Vista og neste generasjon Office. Parallelt med dette vil den nye sertifiseringsordningen tre i kraft.

Undersøkelser har vist at bedrifter kan oppnå betydelige forbedringer i utrulling av prosjekter, nedetider på systemer, ad hoc it-støtte og overordnet produktivitet ved å ansette medarbeidere med sertifisering. Den nye sertifiseringsstrukturen vil gjøre det enklere for bedriften å ansette mennesker med riktig kompetanse.

Mens Microsoft tidligere har hatt en rekke eksamener på spesielle produkter og fokusert på ulike funksjoner av produktet, vil hovedvekten nå i langt større grad legges på at utdannelsen og sertifiseringen skjer for å kunne utføre en konkret type jobb.

Det nye sertifiseringsprogrammet minner mer om en tradisjonell universitetsutdannelse, med en høyere og en lavere grad. Den første delen går på å skape et generelt teknologisk fundament, mens den andre fokuserer på produktene, men med et langt mer praktisk perspektiv enn tidligere.

Skal kunne gjøre jobben

- Det dreier seg om første ledd i en logisk oppbygging av kompetanse. Teknologispesialisten med generell teknologisk bakgrunn kan utvikle seg gjennom spesialisering, og de som vil satse på breddekompetanse kan gjøre det. I stedet for å måtte ta mange eksamener, kan all-rounderen ta én til tre eksamener innen hver teknologi og profilere breddekunnskap, sier Kristine Næss.

Undersøkelser om sertifiseringene har gitt Microsoft mange verdifulle tilbakemeldinger og innspill fra sine partnere. Software Scenario er en av Microsofts største opplæringspartnere i Oslo. Daglig leder Arild Heen tror den nye sertifiseringsstrukturen vil gjøre det enklere for kundene og tilegne seg kunnskap om produktene.

- Det ser ut til at Microsofts nye sertifiseringsprogram i større grad tar hensyn til hvordan produktene bør brukes, og ikke bare tekniske funksjoner. Det tror vi våre kunder oppfatter som meget positivt. Dessuten mener vi det blir lettere å se nødvendigheten av kvalifisert opplæring; tiden der en kunne pugge seg til sertifiseringer er nok forbi, sier Heen.

- En viktig tilbakemelding fra markedet har vært at sertifisering skal kunne garantere at den som er blitt sertifisert faktisk kan utføre en gitt jobb, fortsetter Næss.

Dette understrekes av at de som har sertifisert seg innen Professional Series vil bli kalt Microsoft Certified IT Professional eller Microsoft Certified Professional Developer.