Microsoft slår tilbake

Microsoft slår tilbake

EU-kommisjonens dømte Microsoft for utilbørlig utnyttelse av et monopol. Nå skal det ankes.
Microsoft er ikke fornøyde med EU-kommisjonens monopolutredning og har bestemt seg for å anke. Slik saken står nå krever EU-kommisjonen 500 millioner euro av Microsoft for utilbørlig å ha utnyttet sin monopolstilling.

- Vi ser frem til å legge inn anken og anser at vi har sterke argumenter som skal presenteres for domstolen, sier Jim Desler, talsmann for Microsoft.

Anken skal avgjøres i Europadomstolens første instans som sitter i Luxembourg. Det avgjørene for Microsoft er om domstolen vil utsette kommisjonens beslutning til saken er behandlet på nytt. Det vil sannsynligvis bety en utsettelse for Microsoft på minst tre år.

Microsoft kjerneargument er at EU-kommisjonens harde behandling vil hindre den fremtidige produktutviklingen. EU-kommisær for konkurransespørsmål Mario Monti, mener på sine side at større konkurranse medfører bedre produkter.