Microsoft støttes av HP

Hewlett-Packard skal ta seg av teknisk støtte til 61.000 ansatte i Microsoft, inkludert partnere.

Millionkontrakten gjelder for flere år og omfatter 68 land.

Det er Microsofts nye 8Enterprise Software Products8 HP skal hjelpe de ansatte med.