Microsoft tetter seks hull

Microsoft tetter seks hull

Microsoft har nok en gang rettet opp sikkerhetsfeil. Denne gangen seks. Noen av dem kritiske.

Tirsdag slapp Microsoft seks nye patcher, eller oppdateringer, på sin månedlige lappedag. Tre av feilene betegner Microsoft selv som "kritiske". Definisjonen på "kritiske feil" er at i teorien kan utenforstående ta kontroll over pc-en uten at brukeren egentlig har gjort noe for at det skulle skje.

En av dem er i en plug-and-play-programvare, en i en print-spool-programvare og en i bildehåndteringen i Internet Explorer.

XP-brukere

Plug-and-play-feilen er alvorlig, men gjelder kun Windows 2000. Oppdaterte XP-brukere kan ikke få problemer. Print-spool-feilen er vanskeligere å benytte av utenforstående, men gjelder også alle XP-brukere. Ifølge Microsoft er det ikke kjent noen tilfeller der disse hullene har blitt utnyttet.

Feilen med bildebehandling i IE var allerede kjent i juli, men er nå tettet.

De andre tre mindre feil gjelder Windows Telephony Service, Remote Desktop Protocol og Kerberos verifikasjonsprotokoll i Windows.

Oppdateringene for Microsofts august-feil kan lastes ned her.