Microsoft vil kjøpe mer

Microsoft vil kjøpe mer

Sannsynligheten for at Microsoft kommer til å gjøre et eller flere store oppkjøp øker, sier selskapets finansdirektør.
Microsoft vil gjøre flere oppkjøp enn selskapet har gjort hittil. En del av oppkjøpene vil dreie seg om virkelig store selskaper, selv om det kommer til å bli vanskelig å nå opp til samme størrelse som det mislykkede SAP-raidet tidligere i år.

Samtidig er det slutt på at Microsoft flytter alle nøkkelansatte i oppkjøpte selskaper til hovedkvarteret i Redmond. De ansatte vil i framtiden i større grad kunne få arbeide på samme sted som før arbeidsgiveren ble kjøpt opp.

-- Vi vil bli et mer distribuert selskap, sa Microsofts finansdirektør John Connors til en gruppe forretningsfolk fra Silicon Vally mandag.

-- Det er ikke mange SAP-er der ute. Men muligheten er til stede for at vi skal kunne gjøre et par virkelig store oppkjøp, om enn ikke like store som SAP.

En milliard dollar

I Conners verden kan et oppkjøp kalles stort når verdien på det oppkjøpte selskapet overstiger en milliard dollar, eller 7 milliarder kroner. Samtalene med SAP ble avsluttet fordi Microsoft fryktet at det ville bli for komplisert å slå de to selskapene sammen. Med dagens aksjekurser har SAP en verdi på omtrent 350 milliarder kroner.

Ikke uventet var Microsofts finansdirektør lite villig til å si noe om hvilke typer selskaper han ser etter. Men han bekreftet at nye oppkjøp forutsetter at Microsoft endrer sin politikk med å flytte folk til Seattle.

-- Flere av selskapene vi har sett på har vært mer spredt enn vi ideelt sett liker. Vi må må følge etter og selv få en mer distribuert modell, påpekte han ifølge IDGs nyhetstjeneste.

Oppkjøpet av danske Navision har allerede gitt en pekepinn på hvilken retning Microsoft beveger seg. Navision har fått beholde sitt utviklingssenter i Vedbæk utenfor København.