Microsoft vokser i offentlig sektor

Microsoft vokser i offentlig sektor

- Vi tror ikke politiske vurderinger rundt åpen kildekode vil berøre oss i stor grad, sier ansvarlig for offentlig sektor i Microsoft, Johan Anstensrud.
- I Norge finner vi en stor grad av profesjonalitet i innkjøpsleddet i offentlig sektor. Myndighetene legger de økonomiske rammene, men lar enhetene selv stå for sine innkjøp. Dette er en vesensforskjell fra mange andre land, kanskje særlig sørover i Europa, poengterer Johan Anstensrud.

Han har ansvar for markedet innen offentlig sektor i Microsoft Norge. I sin avdeling har han 15 medarbeider som er dedikert mot dette markedsområdet.

- Denne profesjonaliteten hos innkjøperne i offentlig sektor gjør at det ikke er så store forskjeller mellom privat og offentlig salg for Microsoft. Det viktige er at innkjøperne til enhver tid vurderer hvilket produkt som er best for dem, og hvilken totalpris innkjøpet har. Prisen har tre elementer; hva er innkjøpspris, hva koster det å få løsningen på plass og hva koster det å drifte løsningen over tid, sier Anstensrud.

Han poengterer også at i våre dager skal ikke en løsning bare fungere i dag, den skal kunne snakke med løsninger som ble levert i går, og løsninger som kommer i morgen.

- Dette med interoperabilitet har jo blitt helt sentralt. Langt tilbake var man strålende fornøyd hvis man fikk en applikasjon til å snakke med én annen. I dag skal alle snakke med alle, og man må også skru sine løsninger med tanke på utviklingen som kommer fremover. Dette gir andre utfordringer både for innkjøperne men også leverandørene.

Større konkurranse

Den nye regjeringen har sagt at den vil jobbe for at det i større grad skal brukes løsninger og applikasjoner knyttet til åpen kildekode i offentlig sektor. I tillegg forlanger eNorge-planen at alle offentlige enheter i løpet av 2006 skal innarbeide punkter om åpen kildekode i sine it-planer.

- Dette vil gi Microsoft større konkurranse i offentlig sektor. Hvordan skal dere møte den?

- Vårt mantra er å levere de beste løsninger til den beste prisen. Dette vil vi forsøke å fortsette med. Vi tror derfor ikke politiske vurderinger rundt åpen kildekode vil berøre oss i stor grad. Vi er store i offentlig sektor, og vi vokser stadig. Det vi håper er at man beholder den profesjonaliteten i innkjøpsleddet man har i dag. Og da tenker jeg på at kommuner og etater fremdeles skal stå fritt til å kjøpe eller ta i bruk den løsningen de mener tjener deres formål best, og til den beste prisen totalt sett.

Monopol i skolen?

- Skjønner du at noen reagerer på at dere leverer i så stor skala, eksempelvis til skoler, og dermed morgendagens it-brukere?

- Slik vi tenker om it-bruk i skolen handler det først og fremst at elevene skal lære fag. Det er viktig at de har gode it-løsninger som verktøy for å bedre læringsprosessen, men det er læringen og fagene som er viktig. It-løsningene skal bare gjøre hverdagen enklere, sier Anstensrud.

Det han imidlertid ser som en større utfordring er at man på høyskoler og universiteter i stor grad favoriserer åpen kildekode-teknologi, mens andre viktige markedsteknologier ikke i samme grad har innpass i utdanningen av morgendagens it-profesjonelle.

- Dette burde bekymre mer, enn om det er Microsofts Officepakke, eller Open office, som blir brukt som tekstbehandler i grunnskolen, sier Anstensrud.

Les også: Norske elever taper på Microsoft-kupp

Les også: Microsoft kupper skole-Norge