Microsoft vokser videre

Microsoft økte både omsetning og bunnlinje i sitt fjerde kvartal. Hovedårsaken er suksess med flerårlige lisensavtaler.

Microsoft endte sitt fjerde kvartal 30. juni. Det ble nok et kvartal som viser at Microsoft er det selskapet som manøvrerer best i en tung it-verden.

Omsetningen havnet på 8,07 milliarder dollar - en økning på 11 prosent i forhold til same periode i fjor. Selskapet nærmer seg to milliarder dollar i nettoresultat. Fjerde kvartal landet på 1,92 milliarder. I samme periode i fjor ble resultatet 1,53 milliarder dollar.

Veksten i omsetningen ble primært drevet av flerårlige lisensavtaler for serverprodukter og applikasjoner som Office, men også en vekst på 25 prosent for MSN internetdivisjonen bidro, ifølge IDG News Service.

-- Det siste året har vært nok et tøft år for bransjen. Men til tross for mange vanskeligheter har vi hatt et meget solid år både i absolutte termer og relativt sett. Jeg vil karakterisere våre salgsresultater i fjerde kvartal som oppmuntrende, sier finanssjef John Connors i Microsoft.

Ved siden av å tjene på lisenssalget, tjente Microsoft på både euroen og yenen har vært sterke i forhold til dollar. Ifølge selskapet ville den internasjonale omsetningen vært 255 millioner dollar lavere hvis forskjellene mellom valutakursene hadde vært som i fjor.

For neste kvartal, som er Microsofts første i et nytt finansår, regner selskapet med en omsetning i størrelseorden 7,9 til 8,1 milliarder dollar. Første kvartal i fjor endte på 7,75 milliarder.