Microsoft og Yahoo sammen om IM

Snart skal brukere av Microsofts og Yahoos programmer kunne sende lynmeldinger til hverandre.

Det har lenge vært et problem at brukere av instant messaging-systemer, eller lynmeldinger, ikke har kunnet prate med hverandre uten å gå via en tredjepart hvis de har brukt IM-systemer fra forskjellige leverandører.

 

Ifølge Wall Streeet Journal er nå Microsoft og Yahoo i ferd med å la brukere av deres gratis programvare kommunisere med hverandre direkte for første gang. Det vil si at brukere av Yahoo Messenger og MSN Messenger skal kunne sende meldinger og lyd direkte til hverandre.

 

Denne alliansen er et gjennombrudd i markedet for lynmedlinger. Den vil true Time Warners faste grep om markedet. Time Warners AOL-tjenester har 56 prosent av verdensmarkedet og har lenge stått i mot forsøk på å få andre selskapers systemer til å kobles opp mot sine egne.

 

Kombinert kan Microsoft og Yahoo ta 44 prosent av markedet.