Mikro-seminar

SINTEF, Abelia og NIF inviterer til seminar om moderne innvevd mikroteknologi 8. oktober i Oslo.

På seminaret vil de fokusere på miniatyrisering, nye smidige kommunikasjonsmidler som mobilt Internett, feltbusser, Bluetooth, WLAN og nye programvareteknologier som gjør det stadig enklere å utvikle nye applikasjoner.

Disse representeres av bla. objektorientering, Java, UML, HTML, og sanntidsprogrammering.

Mere informasjon: http://www.abelia.no.