Mikrofon lytter etter skudd

Mikrofon lytter etter skudd

Gjengmedlemmene i Chicago går tøffere tider i møte nå som politiet installerer utstyr som skal oppdage og varsle skyting.
Utstyret skal monteres på 80 ulike telefonstolper og varsler nærmeste politistasjon når de fanger opp den karakteristiske lyden av våpen som blir avfyrt, skriver wired.com.

Det er også montert et videokamera på utstyret slik at politiet kan følge med. Utstyret består av flere mikrofoner, lydanalyseutstyr og kamera.

Tilsvarende løsninger er allerede blitt plassert ut i flere amerikanske store byer med hell. Når det oppstår en lyd som ligner på et skudd blir dette plukket opp av mikrofonene og sendt videre til analyseenheten som avgjør om det faktisk er et skudd som blir hørt.

Hvis det er et skudd iverksettes, finner systemet ut retningen fra hvor det har blitt avfyrt. Dette skjer ved å måle tidsforskjellene mellom når de ulike mikrofonene fanger opp skuddet.