Mikrotekno-miljø i Vestfold

Vestfold fylke har i flere titalls år hatt betydelig industri og forskningsaktivteter innen mikroteknologi.

I august i år ble MicroTech inkubator -og innovasjonssenter i Ynglingeveien i Horten offisielt åpnet med nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen til stede.

For å bidra til bedre rekruttering til denne og øvrige mikroteknologiaktiviteter i Norge, starter nå Høgskolen i Vestfold en spesialisert utdanning innen mikrosystem-teknologi.

Høgskolen vil bygge opp en forskningsvirksomhet innen metoder for systemutvikling, sammenstilling, kapsling, testing og kvalitetssikring av mikrosystemer.